1. 1 Amstel geschlossen (zu 2018.01.11)
  2. 2 Brücke 108 De Clercqstraat geschlossen (biss 2018.12.02)
  3. 3 H19 Amstel / Rembrandt erhältlich (zu 2018.01.11)
  4. 4 Van Woustraat ist geschlossen
  5. 5 P8 RAI nicht verfügbar (07-08 - 13-08)