1. 1 Oosterdoksstraat geschlossen (zu 31-12-2020)
  2. 2 Amstel geschlossen (zu 2018.01.11)
  3. 3 Rozengracht schloss City-in (zu 01-10-2018)
  4. 4 Brücke 108 De Clerqstraat geschlossen (biss 2018.01.10)
  5. 5 H19 Amstel / Rembrandt erhältlich (zu 2018.01.11)
  6. 6 Van Woustraat ist geschlossen
  7. 7 Wittenburgergracht ist bis zum 1.3-2019 gesperrt
  8. 8 P8 RAI nicht verfügbar (06-09 - 21-09)