1. 1 Amstel geschlossen (zu 2018.01.11)
  2. 2 Rozengracht schloss City-in (zu 30-09-2018)
  3. 3 Brücke 108 De Clercqstraat geschlossen (biss 2018.12.02)
  4. 4 H19 Amstel / Rembrandt erhältlich (zu 2018.01.11)
  5. 5 Van Woustraat ist geschlossen
  6. 6 P8 RAI nicht verfügbar (06-09 - 21-09)